top of page

Release Note - บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Data Release 

รอบ 22 ตุลาคม

รอบ 14 ตุลาคม

รอบ 9 ตุลาคม

รอบ 2 ตุลาคม

รอบ 26 กันยายน

รอบ 19 กันยายน

รอบ 12 กันยายน

รอบ 5 กันยายน

รอบ 28 สิงหาคม

รอบ 21 สิงหาคม

รอบ 16 สิงหาคม

รอบ 7 สิงหาคม

รอบ 27 กรกฎาคม

รอบ 20 กรกฎาคม

รอบ 12 กรกฎาคม

รอบ 6 กรกฎาคม

รอบ 3 กรกฎาคม

รอบ 30 มิถุนายน

รอบ 23 มิถุนายน

รอบ 17 มิถุยายน

รอบ 10 มิถุยายน

รอบ 2 มิถุยายน

รอบ 26 พฤษภาคม

รอบ 20 พฤษภาคม

รอบ 14 พฤษภาคม

รอบ  7-8 พฤษภาคม

รอบ  5-6 พฤษภาคม 

รอบ 29 - 30 เมษายน

Version 3.0

 • การค้นหาขั้นสูง Advance Search

 • เมนูเทรนด์และการจัดอันดับใหม่

 • เมนูการวิเคราห์ราคาและคู่แข่ง

Verison 2.0

 • การวิเคราะราคาและโปรโมชั่น

 • การดูเทรนด์แนวโน้มแบ่งตามหมวดหมู่ และ แบ่งตามสินค้าขายดีติดอันดับ

 • การวิเคราะห์ยอดขายตามจังหวัด (Enterprise)

 • การวิเคราะห์ตามแบรนด์สินค้า (Enterprise)

Version 1.0 

 • ตารางสินค้าขายดี 10 อันดับแรกในหน้าสมาชิก

 • การแสดงผล Dashboard  สำหรับ ไอเดียสินค้าน่าสนใจประจำวัน คัดเลือกจากสินค้าขายดีในแต่ละหมวดหมู่ย่อย

 • เพิ่ม Tab Dashboard เรื่อง การวิเคราะห์ราคาและส่วนลด ทั้งหมวดสินค้าหลักและสินค้ารวม

 • เพิ่ม Tab วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อการดูการกระจายตัวของตลาด

  ** ระบบจัดอันดับ 

  ** ระบบ Keyword Search

  ** ระบบวิเคราะห์เทรนด์ย้อนหลัง

Version 0.5

 

 • การแสดงผล Dashboard  สำหรับ สินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่หลักทั้ง 24 หมวด 

 • การแสดงผล Dashboard  สำหรับ สินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่ย่อย ทั้งหมด 261 หมวด

 • ปรับการแสดงผลของเมนูหมวดหมู่เป็นแบบ Icon

bottom of page