top of page

นโยบายและข้อตกลง

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

1.การจัดเก็บข้อมูล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชี ทำการซื้อของ เข้าร่วมแข่งขัน และ/หรือเมื่อคุณได้ลงชื่อออก ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บไว้นี้ประกอบไปด้วยชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือบัตรเครดิต

 

นอกจากนี้เรายังได้รับและจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ IP address ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และหน้าเพจที่คุณร้องขอ

2. การใช้งานข้อมูล

ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บจากคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้

  • แสดงเนื้อหาโฆษณาเฉพาะสำหรับคุณ

  • ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

  • ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและการตอบสนองต่อความต้องการของคุณ

  • ติดต่อคุณผ่านทางอีเมล์

  • จัดการแข่งขัน โปรโมชั่น หรือทำการสำรวจข้อมูล

3. ความเป็นส่วนตัว

เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เราจัดเก็บบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จะไม่ถูกจำหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อทำตามคำร้องขอและ/หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งของตามออเดอร์ เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

เราไม่มีการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งนี่ไม่รวมถึงบุคคลที่ 3 ผู้ที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินการเว็บไซต์หรือดำเนินธุรกิจของเราตราบใดที่บุคคลเหล่านี้มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ

เรามีความจำเป็นที่จะต้องแชร์ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีของการสืบสวน ป้องกัน หรือการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรืออาจเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเรา หรือเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาด การโฆษณา หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

5. การใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบุผู้เยี่ยมชมที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว นอกจากนี้คุกกี้ของเรายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ด้วยการติดตามและสามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจได้ การใช้งานคุกกี้นี้ไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตันได้บนเว็บไซต์ของเรา

6. ยกเลิกการติดต่อ

เราใช้อีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้เพื่อส่งข้อมูลและอัพเดทเกี่ยวกับออเดอร์ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ ถ้าหากคุณไม่ประสงค์รับข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตคุณสามารถทำตามขั้นตอนการยกเลิกรับข้อมูลได้ที่ด้านล่างของอีเมล์แต่ละฉบับ

7. การยอมรับ
การใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว

bottom of page